محاسبه قد و وزن ایده آل
 
نام  : جنسیت :
وزن کنونی به کیلوگرم:  قد کنونی به سانتیمتر: 
استخوان بندی و جثه: گروه سنی :
سن :  ( به سال برای گروه سنی بالاتر از یک سال و به ماه برای گروه سنی زیر یک سال )     
دورسرکودکان تا 6 سالگی به سانتیمتر: