انتخابات پرستاری

خبرگزاری پزشکی ایران – ایرمنا-معاون درمان وزیر بهداشت از پایان شمارش آرای انتخابات نظام پرستاری خبر داد.

دكتر حسن امامی رضوی  گفت: مشكلی در مسائل اجرایی انتخابات نظام پرستاری گزارش نشد و انتخابات در حال حاضر در مرحله تایید انتخابات از سوی هیات نظارت قرار دارد.

وی شركت كنندگان در این دوره از انتخابات را بیش از 50 درصد دوره قبل عنوان كرد و با اشاره به استقبال خوب پرستاران از انتخابات گفت: در این دوره از انتخابات نظام پرستاری حدود 24 هزار نفر شركت كردند. این در حالی است كه دوره قبل 17 هزار نفر در انتخابات شركت كرده بودند.

امامی رضوی در پایان گفت: در مجموع 918 نفر اعضای هیات مدیره نظام پرستاری انتخاب شدند كه باید تایید انتخاباتشان از سوی هیات نظارت صورت گیرد. یك هفته فرصت برای اعلام اسامی پذیرفته شدگان در نظر گرفته شده است.