گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 

* داروهای گیاهی رسمی در ایران ( فارماكوپه )

* بانك اطلاعات خواص دارویی و خصوصیات اقلیمی و نام علمی  گیاهان دارویی (فارسی ) 

* نسخه گیاهی برای  بیماریها ( نسخه عطارباشی) مشاهده درمان گیاهی بیماریهای مورد نظر

* اصول كلی در استفاده از داروهای گیاهی  ؛ اندازه ها و مقادیر و طرز تهیه و آماده كردن داروهای گیاهی  و  گیاهان دارویی  برای استفاده 

* منابع و كتابها و مقالات مرجع داروهای گیاهی  و گیاهان دارویی