فرهاد دانشجو با تشریح برنامه‌های خود در دانشگاه آزاد، با بیان اینكه لزومی ندارد همه هزینه‌های دانشگاه از طریق شهریه تامین شود، گفت: این موضوع جزو برنامه‌های بنده است تا منابع جدیدی برای تامین نیازهای مالی دانشگاه ایجاد شود و شهریه دانشجویان كاهش یابد.

 رییس پیشنهادی دانشگاه آزاد ، با اعلام جزئیات برنامه‌های خود با اعلام اینكه در ابتدا باید سیاست‌های دانشگاه آزاد طی چهار سال آینده در هیات امناء تصویب و متناسب با آن برنامه‌ها عملیاتی شود، گفت: اما از جمله سرفصل‌های مدنظر بنده در دانشگاه آزاد ارتقاء كیفی دوره‌های كارشناسی و پایین‌تر و جلوگیری از توسعه كمی این دوره‌ها مگر در مواقع ضروری است.

وی همچنین با اشاره به لزوم توسعه كمی و كیفی دوره‌های كارشناسی ارشد و دكتری به صورت موازی، تاكید كرد: علت توسعه كمی این است كه تقاضای جامعه برای ورود به دوره‌های تحصیلات تكمیلی زیاد است.

وی خاطرنشان كرد: همچنین در بحث ساختاری و سازماندهی نیز باید تمركززدایی صورت گیرد، به این نحو كه به واحدها و مناطق كه شاخص‌های كیفی را دارند باید اختیارات بیشتری ارائه شود. در حال حاضر تصمیمات جزئی نیز در مركز انجام می شود كه این تصمیمات باید درست و كارشناسی شده به سمت واحدها سوق یابد.

به گفته دانشجو، در بحث مسائل فرهنگی نیز باید بستر برای شناخت و معرفت هرچه بیشتر دانشگاهیان در مسائل اسلامی، انقلاب، جمهوری اسلامی ایران، شیعه، ولایت و غیره فراهم شود تا بصیرت دانشجویان افزایش یابد و انتخاب درست‌تری را انجام دهند.