مدیر كل امور فرهنگی وزارت‌علوم گفت: کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار شده در دانشگاه‌های کشور به صورت ماهانه ارزیابی می‌شوند و کرسی برتر مورد حمایت قرار می‌گیرد.

جلیل دارا افزود: به منظور تشویق و تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه کرسی‌های آزاد اندیشی و برجسته كردن نمونه‌های موفق در این زمینه، کرسی‌های نمونه و برتر از میان آثار و مستندات ارسال شده به دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی انتخاب شده و مورد حمایت قرار می گیرند.

وی گفت: دبیرخانه کرسی‌های آزاد اندیشی در معاونت فرهنگی وزارت علوم پس از دریافت مستندات فعالیت‌های صورت گرفته، با استفاده از کارشناسان آگاه، این مستندات را مورد داوری و بررسی قرار داده و هر ماه یک کرسی را به عنوان کرسی برتر آن ماه انتخاب می کند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت‌علوم گفت: هدف از این کار علاوه بر تقدیر از فعالان منتخب، شناسایی و ارائه نمونه‌هایی است که از نظر شکلی می‌تواند به عنوان الگویی موفق با قابلیت بهره برداری و الگوگیری توسط دیگر فعالان و متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد و از نظر محتوایی نیز می‌تواند حاوی برخی از ویژگی‌های علمی، اخلاقی ارزشمند باشد.

دارا درپایان خاطرنشان کرد: کرسی آزاد اندیشی "عقل و دین" دانشگاه اصفهان به عنوان کرسی برتر آذرماه انتخاب شده است و کرسی برتر دی ماه نیز بزودی انتخاب و اعلام می شود