محققان با استفاده از پروتئین های فلورسنت سبز موفق به یافتن ویروسی شده اند که می تواند ژن های ترمیم کننده سلول های چشم را به درون شبکیه انتقال دهد و امکان درمان نابینایی ناشی از آسیب سلول های گیرنده چشم در انسان ها را فراهم آورد.

به گزارش مهر، درمان نابینایی همواره یکی از اهداف خوشایند و مورد نظر ژن درمانی بوده است زیرا چشم یکی از معدود اندام هایی از بدن است که از موهبت پذیرفتن اجسام خارجی بدون ایجاد واکنش ایمنی شدید برخوردار است.

ژن درمانی مورد استفاده در درمان نسبی افراد نابینایی که در اثر اختلال در لایه رنگدانه ای چشم دچار نابینایی شده بودند، برای درمان افرادی که در اثر از دست دادن سلول های گیرنده نور به نابینایی مبتلا شده اند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا به منظور بررسی امکان انتقال ژن هایی که بتوانند به تدریج سلول های گیرنده نور را ترمیم کنند، از دو نوع ویروس به نام های AAV2 و AAV8 استفاده کردند تا با کمک آنها بتوانند ژن هایی را به شبکیه چشم میمون انتقال دهند.

این ویروس ها با استفاده از پروتئین های فلورسنت سبزرنگ نشانه گذاری شدند تا پس از انتقال یافتن به شبکیه قابل ردیابی باشند. با ردیابی این نشانه های سبزرنگ محققان توانستند به حداقل میزانی از ژن ها که ویروس ها می توانند به داخل سلول های شبکیه انتقال دهند، دست پیدا کنند.

به گفته محققان ویروس AAV8 بهترین عملکرد را در انتقال ژن های ترمیم کننده به درون شبکیه چشم میمون از خود نشان داد و به این شکل قدمی بزرگ در مسیر ژن درمانی سلول های گیرنده چشم انسان ها نیز برداشته شد زیرا احتمال می رود بتوان به شیوه ای مشابه سلول های گیرنده نور در چشم انسان ها را نیز ترمیم کرد.