افزایش دانلود کتاب های الکترونیک نشان می دهد ورود فناوری های جدید در کلاس‌های درس در حال نابود کردن کتب چاپی است.

نتایج مطالعه ای جدید نشان می دهد رواج استفاده از تلفن های هوشمند و کتابخوان های الکترویکی باعث شده که کتاب های کاغذی و چاپی در مدارس به تدریج به ورطه نابودی کشیده شوند.

در این مطالعه اعلام شده که تکنولوژی در حال تغییر دادن شیوه انتقال آموزش است زیرا کودکان می توانند با استفاده از تکنولوژی در هر جا، هر زمان و هر موقعیتی درس ها را بیاموزند.

به گفته «لوئیس رابینسون» رییس انجمن مدارس دخترانه، کودکان بیشتر تحت تاثیر جادوی تبلت هایی مانند «آی پد» قرار می گیرند تا خواندن یک کتاب. این نتایج پس از مشاهده افزایش قابل توجه و شش برابر شدن تعداد دانلود کتاب های الکترونیک طی 12 ماه گذشته اعلام شده اند.

با این همه هنوز باید به کودکان آموزش داده شود تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از میان یک کتاب یا کتابخانه بیابند