پای خرید و فروش پایان‌نامه و صدور مدارك جعلی در دانشگاه‌ها حتی به فراكسیون دانشگاهیان و كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم باز شد و كار را به آنجا رساند تا بازدید سرزده مسوولان از مراكز غیرمجاز خرید و فروش پایان‌نامه مطرح شود.

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور در این خصوص گفت: سازمان بازرسی تنها وظیفه كشف و تذكر در این باره را دارد و بهتر است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری كنند و وارد عمل شوند.

از سوی دیگر نایب رئیس فراكسیون دانشگاهیان مجلس كه پیشنهاد بررسی نحوه پیگیری و برخورد با قاچاق، خرید و فروش مدرك‌های دانشگاهی و ضرورت نظارت بر كار مدیران را در جلسه اخیر فراكسیون مجلس مطرح كرده بود، در گفت‌وگو با مهر از بررسی جدی خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در هفته آینده كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد.

سعدالله نصیری قیداری افزود: قطعا یكی از مهم‌ترین اقداماتی كه در این زمینه می‌بایست صورت گیرد بازید سرزده از این مراكز است كه اعضای كمیسیون هم با این موضوع موافقت می‌كنند.

مصطفی كواكبیان، رئیس فراكسیون دانشگاهیان مجلس نیز به بررسی جدی این موضوع در مجلس اشاره كرد و گفت: خرید و فروش پایان‌نامه مقابل دانشگاه تهران باب شده است و هر چند صدور مدارك جعلی در دانشگاه‌های جهان هم وجود دارد، اما این مورد می‌بایست هر چه زودتر در كشور جدی‌تر مطرح و پیگیری شود.